Матэрыялы па тэгу: "ЗША"

У Вене Іран, ЕС і ЗША пачынаюць кансультацыі па ядзернай праграме

14.10.2014 09:000 каментарыяў

У аўстрыйскай сталіцы на вышэйшым дыпламатычным узроўні пачынаюцца кансультацыі Ірана, ЕС і ЗША па ядзернай праграме ІРІ. За месяц да заканчэння тэрміну перамоў кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштан, міністр замежных спраў Ірана Джавад Зарыф і дзяржсакратар ЗША Джон Кэры звераць пазіцыі і падрыхтуюцца да чарговага поўнафарматнага раунда перамоваў «шасцёркі» (пяць [...]

Падрабязней ›

Кітай выцесніў ЗША з першага месца па памеры эканомікі

11.10.2014 00:400 каментарыяў
Кітай выцесніў ЗША з першага месца па памеры эканомікі

Ва­ла­вы ўнут­ра­ны пра­дукт Кі­тая па па­ры­тэ­це па­куп­ніц­кай здоль­нас­ці склаў $17,632 трыль­ё­на су­праць $17,416 трыль­ё­на ў ЗША. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе Між­на­род­ны ва­лют­ны фонд. Та­кім чы­нам, кі­тай­ская эка­но­мі­ка ўпер­шы­ню абы­шла аме­ры­кан­скую па па­ме­ры эка­но­мі­кі. Па­вод­ле ацэ­нак МВФ, у на­ступ­ным го­дзе ад­рыў Кі­тая ад ЗША па­вя­лі­чыц­ца амаль да трыль­ё­на до­ла­раў: яго ВУП па па­ры­тэ­це па­куп­ніц­кай [...]

Падрабязней ›

У адміністрацыі ЗША не бачаць сэнсу ў магчымых пастаўках зброі Кіеву

10.10.2014 12:100 каментарыяў

ЗША па-ранейшаму настойваюць на палітычным урэгуляванні ўнутранага канфлікту на Украіне і не бачаць  сэнсу ў магчымых пастаўках зброі Кіеву з-за мяжы, паколькі яны не здольныя памяняць расстаноўку сіл у рэгіёне. Такім чынам ён пракаментаваў выказванні памочніка міністра абароны ЗША па справах міжнароднай бяспекі Дэрэка Шоль аб гіпатэтычнай магчымасці пераходу Вашынгтона [...]

Падрабязней ›

СМІ: ЗША і Паўднёвая Карэя перагледзяць планы выкарыстання ПРА

07.10.2014 18:330 каментарыяў

ЗША і Рэспубліка Карэя (РК) распрацоўваюць план дзеянняў у надзвычайных абставінах па выкарыстанні амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны (ПРА) супраць пагроз, якія ўяўляюць паўночнакарэйскія балістычныя ракеты. Пра гэта паведаміў 7 кастрычніка агенцтва Рэнхап. «З мэтай стварэння магчымасцяў па адлюстраванню пагрозы з боку балістычных ракет саюзнікі пераглядаюць канцэпцыю і прынцыпы сумесных аперацый», [...]

Падрабязней ›

NASA заключыць з прыватнымі кампаніямі кантракты на дастаўку грузаў на МКС у 2017-2020 гадах

29.09.2014 15:000 каментарыяў

Касмічнае ведамства ЗША заключыць з прыватнымі кампаніямі кантракты на дастаўку грузаў на Міжнародную касмічную станцыю (МКС) у перыяд з 2017 па 2020 гады. Як паведаміла ў пятніцу NASA, пагадненне можа быць падоўжана да 2024 года — на тэрмін, на працягу якога Злучаныя Штаты разлічваюць эксплуатаваць арбітальны комплекс.  Плануецца, што кантракты [...]

Падрабязней ›

Барак Абама: крызіс у адносінах НАТА з Расіяй не пагражае ваенным канфліктам

Паміж Расіяй і НАТА не ўзнікне ваеннай канфрантацыі. Перакананасць у гэтым выказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў інтэрв’ю перадачы «60 хвілін», паказанай у эфіры тэлеканала CBS ў нядзелю. «Не. Я не думаю, што будзе ваенная канфрантацыя паміж Расіяй і НАТА», — сказаў амерыканскі прэзідэнт. «Мы прыклалі немалыя намаганні для таго, [...]

Падрабязней ›

СМІ: авіяўдары па пазіцыях «Ісламскай дзяржавы» абыходзяцца ЗША ў $ 87 у секунду

28.09.2014 12:260 каментарыяў

Штосекундна Вашынгтон марнуе $ 87 на нанясенне удараў па пазіцыях экстрэмістаў з групоўкі «Ісламская дзяржава» (ІД) у Іраку і Сірыі. Адпаведныя падлікі прыводзіць тэлеканал «Аль-Арабія». Такім чынам, амерыканскім падаткаплатнікам гэтыя бамбардзіроўкі абыходзяцца ў $ 312 тыс. У гадзіну. Пры гэтым хуткасць расходавання грашовых сродкаў можа павялічыцца, калі амерыканцы прымуць рашэнне [...]

Падрабязней ›

«Бай­цы» хат­ніх фран­тоў

27.09.2014 03:000 каментарыяў
«Бай­цы» хат­ніх фран­тоў

Спар­тыў­ная гра­мад­скаць ЗША ша­кі­ра­ва­на. Лі­та­раль­на на днях гу­лец у аме­ры­кан­скі фут­бол Рэй Райс ад­пра­віў у на­кдаўн сваю жон­ку. Абу­ра­ныя дзе­ян­нем фут­ба­ліс­та ба­лель­шчы­кі вы­стра­і­лі­ся ў чар­гу, каб па­мя­няць май­кі з яго проз­ві­шчам, а Бе­лы дом вы­сту­піў на­ват з афі­цый­най за­явай. Зда­ва­ла­ся б, па­доб­ная жу­дасць ад­бы­ва­ец­ца не з на­мі, а дзесь­ці за [...]

Падрабязней ›

Бе­ла­рус­ка- аме­ры­кан­ская пе­ра­за­груз­ка

26.09.2014 00:180 каментарыяў
Бе­ла­рус­ка- аме­ры­кан­ская пе­ра­за­груз­ка

Ад­но­сі­ны па­між Бе­ла­рус­сю і ЗША тра­ды­цый­на ма­юць скла­да­ную кан­фі­гу­ра­цыю. У па­лі­тыч­най сфе­ры Ва­шынг­тон не пер­шы год прад’­яў­ляе Бе­ла­ру­сі прэ­тэн­зіі на­конт «за­бес­пя­чэн­ня пра­воў ча­ла­ве­ка» і рэ­гу­ляр­на па­цвяр­джае па­лі­тыч­ныя і эка­на­міч­ныя санк­цыі, якія, праў­да, но­сяць аб­ме­жа­ва­ны ха­рак­тар. Ці­ка­ва, што ў шмат якіх кра­і­нах сі­ту­а­цыя з пра­ва­мі ча­ла­ве­ка не­па­раў­наль­на гор­шая, але ўла­ды ЗША [...]

Падрабязней ›

ЗША ствараюць у Ціхім акіяне найбуйнейшы ў свеце марскі запаведнік

25.09.2014 20:320 каментарыяў

Злучаныя Штаты ствараюць у Ціхім акіяне найбуйнейшы ў свеце марскі запаведнік плошчай 1270000 кв. км. Як паведаміла ў сераду прэс-служба Белага дома, прэзідэнт ЗША Барак Абама прыняў рашэнне падпісаць адпаведны дакумент. Па задумах амерыканскай адміністрацыі, тэрыторыя цяперашняга нацыянальнага марскога парку ў ціхаакіянскім раёне паміж Гавайскіх выспаў і Амерыканскім Самоа будзе [...]

Падрабязней ›

Міхаіл Мясніковіч паразмаўляў з Абамам у Нью-Ёрку

У час знаходжання ў Нью-Ёрку па запрашэнні Прэзідэнта ЗША Барака Абамы прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч сумесна з часовым павераным у справах Беларусі ў ЗША наведаў прыём для кіраўнікоў дэлегацый, якія прыбылі на сесію Генеральнай Асамблеі ААН, паведамляе БЕЛТА. У ходзе кароткай пратакольнай размовы з Прэзідэнтам ЗША Міхаіл Мясніковіч перадаў кіраўніку [...]

Падрабязней ›

Поль­шча за­мо­ві­ла ў ЗША ўзбра­ен­няў на паў­міль­яр­да до­ла­раў

24.09.2014 00:160 каментарыяў
Поль­шча за­мо­ві­ла ў ЗША ўзбра­ен­няў на паў­міль­яр­да до­ла­раў

Поль­шча за­мо­ві­ла ў ЗША ўзбра­ен­няў на паў­міль­яр­да до­ла­раў Дзяр­жаў­ны дэ­парт­амент ЗША ўхва­ліў маг­чы­мы аба­рон­ны кант­ракт з Поль­шчай кош­там 500 міль­ё­наў до­ла­раў. Аб гэ­тым па­ве­дам­ля­ец­ца ў прэс-рэ­лі­зе Упраў­лен­ня ва­ен­на­га су­пра­цоў­ніц­тва Пен­та­го­на. Поль­шча мае на­мер на­быць у ЗША 40 кры­ла­тых ра­кет AGM-158A JASSM, дзве ра­ке­ты AGM-158A з комп­лек­сам вы­пра­ба­валь­най апа­ра­ту­ры і сіс­тэ­май спы­нен­ня [...]

Падрабязней ›

Ад­кры­ты. І ча­ка­ем уза­ем­нас­ці

Ад­кры­ты.  І ча­ка­ем уза­ем­нас­ці

На­ша кра­і­на га­то­ва стаць леп­шым мес­цам для рэа­лі­за­цыі пра­ек­таў аме­ры­кан­скіх ін­вес­та­раў Па­дзея, якая не­ка­то­ры­мі экс­пер­та­мі бы­ла ўспры­ня­та як ад­лі­га ў ад­но­сі­нах па­між дзвю­ма кра­і­на­мі, мо­жа і са­праў­ды стаць фак­та­рам змен у бе­ла­рус­ка-амерыканскіх ста­сун­ках. Пры­нам­сі, з за­яў на­ша­га прэм’­ер-мі­ніст­ра Мі­ха­і­ла Мяс­ні­ко­ві­ча вы­ні­кае, што мы цал­кам ад­кры­ты для лю­бо­га су­пра­цоў­ніц­тва і пры­еха­лі з кан­крэт­ны­мі пра­па­но­ва­мі. [...]

Падрабязней ›

Амерыканская карпарацыя Culligan мае намер пашыраць свой бізнес у Беларусі

23.09.2014 12:210 каментарыяў

Адна з буйнейшых транснацыянальных карпарацый ЗША Culligan International мае намер пашыраць свой бізнес у Беларусі. Аб гэтым было заяўлена 22 верасня ў Нью-Ёрку на сустрэчы прэм’ер-міністра Міхаіла Мясніковіча з прэзідэнтам і галоўным выканаўчым дырэктарам гэтай кампаніі Скотам Клосанам, паведамляе БЕЛТА. Як адзначыў Міхаіл Мясніковіч, пры ўдзеле Culligan у Беларусі ўжо [...]

Падрабязней ›

Беларуская сістэма аховы здароўя абышла ЗША ў рэйтынгу Bloomberg

22.09.2014 12:030 каментарыяў

Беларусь заняла 42-е месца ў штогадовым рэйтынгу эфектыўнасці нацыянальных сістэм аховы здароўя Bloomberg, апярэдзіўшы тым самым ЗША на дзве пазіцыі, паведамляецца на сайце агенцтва. Рэйтынг складзены на аснове параўнання ў розных краінах такіх паказчыкаў, як сярэдняя працягласць жыцця, доля расходаў на ахову здароўя ў нацыянальнай эканоміцы і затраты на ахову [...]

Падрабязней ›

Беларуска-амерыканскі інвестыцыйны форум адкрываецца сёння ў Нью-Ёрку

Па выніках форуму Беларусь разлічвае на актывізацыю гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з ЗША. Мерапрыемства пройдзе ў форме дыскусійнай панэлі, дзе любы прысутны зможа задаць пытанне прадстаўнікам дзяржорганаў, якія ўдзельнічаюць у форуме.  Форум будзе падзелены на тры блокі. У першым плануецца абмеркаваць пытанні інвестыцыйнага клімату ў Беларусі, нацыянальных інвестыцыйных праектаў, магчымасці супрацоўніцтва ў [...]

Падрабязней ›

Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў ста­ту­се асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА

20.09.2014 00:590 каментарыяў
Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў ста­ту­се асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА

Прэ­зі­дэнт ЗША Ба­рак Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў атры­ман­ні ста­ту­су асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА, па­ве­да­міў укра­ін­скі прэ­зі­дэнт Пётр Па­ра­шэн­ка ў эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла СNN. Па­ра­шэн­ка так­са­ма за­явіў, што да­моў­ле­нас­ці з ЗША не ўклю­ча­юць па­стаў­кі цяж­кіх уз­бра­ен­няў у кра­і­ну, але Укра­і­на мо­жа атры­маць гэ­тую зброю з ін­шых кра­ін. Аме­ры­кан­скі лі­дар за­явіў свай­му ка­ле­гу [...]

Падрабязней ›

Еў­ра бу­дзе тан­нець

19.09.2014 23:020 каментарыяў
Еў­ра бу­дзе тан­нець

А ра­сій­скі ру­бель ча­кае ацяп­ляль­на­га се­зо­на Тэн­дэн­цыі апош­ня­га ча­су на су­свет­ным і ай­чын­ным ва­лют­ных рын­ках ка­рэс­пан­дэн­ту «Звяз­ды» рас­тлу­ма­чыў экс­перт кам­па­ніі «Тэ­ле­Трэйд-Бе­ла­русь» Мі­ха­іл Гра­чоў. У све­це Апош­нія тыд­ні бы­лі ад­зна­ча­ны іс­тот­ным ума­ца­ван­нем кур­су до­ла­ра ЗША. «Пры­чым гэ­ты рост ад­бы­ваў­ся не толь­кі ў да­чы­нен­ні да еў­ра, але і да асноў­ных су­свет­ных ва­лют, — [...]

Падрабязней ›

СМІ: амерыканскія ваенныя хацелі падарваць на Месяцы атамную бомбу

Амерыканскія вайскоўцы ў канцы 1950-х гадоў разглядалі магчымасць ажыццяўлення атамнага выбуху на паверхні Месяца або побач з ім. Пра гэтыя і іншыя планы ЗША па дасягненню стратэгічнай перавагі ў касмічнай прасторы стала вядома журналістам амерыканскага часопіса Newsweek, якім удалося атрымаць доступ да рассакрэчаных ўрадавых архіваў ЗША. Як вынікае з дакументаў, [...]

Падрабязней ›

Уладзіслаў Занкавец: «Папругай мяне ніхто не выхоўваў»

18.09.2014 00:410 каментарыяў
Уладзіслаў Занкавец: «Папругай мяне ніхто не выхоўваў»

Ся­мей­ная пе­ра­ем­насць — з’я­ва, якую вель­мі лёг­ка ўба­чыць у спор­це. Вось і Ула­дзі­слаў ЗА­НКА­ВЕЦ, сын вя­до­ма­га бе­ла­рус­ка­га трэ­не­ра, бы­ло­га ха­ке­іс­та на­шай збор­най, так­са­ма спра­ба­ваў ся­бе на лё­дзе. Але праз пэў­ны час з пра­фе­сій­ным ха­ке­ем за­вя­заў, на­пі­саў кні­гу і стаў трэ­не­рам па фі­зіч­най пад­рых­тоў­цы ў ста­ліч­ным «Ды­на­ма». І ўсё гэ­та па­спеў [...]

Падрабязней ›