Матэрыялы па тэгу: "Ігар Марзалюк"

Скарбы з сэрца краіны

11.03.2015 00:1242 каментарыi
Скарбы з сэрца краіны

Як пры­зваць да ад­каз­нас­ці чор­ных ка­паль­ні­каў?.. Ад­но не­бяс­печ­нае і не­за­кон­нае хо­бі на­бы­ло ў на­шай кра­і­не над­звы­чай шы­ро­кі раз­мах. Лю­дзі, якія зай­ма­юц­ца ім, лі­чаць, што ўлас­ны ме­та­ла­дэ­тэк­тар дае вы­ключ­нае пра­ва пры­свой­ваць тое, што на­ле­жыць уся­му гра­мад­ству. Яны раз­бу­ра­юць мо­гіль­ні­кі і ста­ра­жыт­ныя кур­га­ны. Яны бес­са­ром­на рас­коп­ва­юць ва­лы ста­ра­жыт­ных зам­каў, па­ды­ма­юць зям­лю на [...]

Падрабязней ›

«Чорных капальнікаў» трэба пакараць

26.11.2013 10:461 каментарый
«Чорных капальнікаў» трэба пакараць

У гэтым упэўнены член Савета Рэспублікі, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржуніверсітэта імя Куляшова Ігар Марзалюк. Ён прапануе ўдасканаліць заканадаўства, каб прыцягнуць да адказнасці «чорных капальнікаў». Сёння востра стаіць праблема аховы помнікаў археалогіі ад рабаўніцкіх раскопак. Ігар Марзалюк адзначае, што ў Беларусі гэта набыло маштаб народнай забавы, [...]

Падрабязней ›

Сталіца натхнення

03.09.2013 01:400 каментарыяў
Сталіца натхнення

Быхаў стаў сталіцай ХХ юбілейнага Дня беларускага пісьменства і адзначыў яго ў выхадныя дні з размахам. Хваля святочных мерапрыемстваў літаральна захліснула горад і нікога не пакінула абыякавым. Берагчы спадчыну Надзвычай прыгожай і стыльнай атрымалася цырымонія адкрыцця Дня беларускага пісьменства: на галоўную сцэну выйшлі гістарычныя персанажы ў выдатных строях, потым адбылося [...]

Падрабязней ›